Våra priser

Prissättning ink moms privatpersoner 2017-12-01
Arbetskostnad 625kr/påbörjad timma
Framkörningsavgift 1200kr

Info ang ROT klicka härPrissätting företag ex moms 2017-12-01
Arbetskostnad 500kr/ påbörjad timma
Framkörningsavgift 1200kr