Smarta hem

Vi är certifierade inom KNX vilket är en världsstandard för att kunna göra ditt hem till en smart hem.
Med hjälp av KNX kan vi uppfylla alla dina vildaste fantasier i ditt hem.
Du kan styra ditt hem via dator eller telefon.
Med en knapptryckning kan du utlösa en rad händelser i ditt hem. Ex. gardiner åker ner samtidigt som projektorduken, ljuset dimmras till "rätt" nivå för film och projektorn går igång.
Du kan även koppla samman din elanläggning med ditt larm. Ex: Brandlarmet går mitt i natten. I samma stund tänds lampor för att belysa utrymmningsvägen samtidigt som ventilationen stängs av för att inte ge mer syre till elden. 
Du kan även skapa ljusscenarion för olika tillfällen som bara finns en knapptryckning bort.